STICHTING KLAAS BOONSTRA

De stichting is opgericht op 16 april 1997. Zij heeft ten doel het beheren en promoten van het oeuvre van de beeldend kunstenaar Klaas Boonstra.

De stichting beheert de artistieke nalatenschap van Klaas Boonstra. Zij tracht door de verkoop van kunstwerken,  fondsen te verwerven om jonge talentvolle kunstenaars te kunnen ondersteunen bij hun ontwikkeling.
Dit is een wens van Klaas Boonstra die altijd dankbaar is geweest voor de steun welke hem op jonge leeftijd is geboden om lessen te kunnen volgen aan de kunstacademie.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:
de heer W. Leschot, kleinzoon van de kunstenaar, als voorzitter;
mevrouw I.M. Leschot-Westerhof, als secretaris;
de heer D. Oostinga, als penningmeester.

De stichting is gevestigd aan de Simon van Collemstraat 82, 1325 NC Almere.